Cultuurbudget Utrecht wordt gehalveerd

Door de bezuinigingen van het rijk en de provincie wordt het cultuurbudget in Utrecht vanaf 2013 naar verwachting gehalveerd. Tegelijkertijd wil Utrecht in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa worden. Daarmee heeft Utrecht er een 'interessante uitdaging' bij aldus wethouder Lintmeijer van Cultuur in zijn vorige week verstuurde concept cultuurvisie 2012 – 2022.

Stevig ingrijpen is door alle bezuinigingen onvermijdelijk, aldus Lintmeijer. De gemeente Utrecht kan en wil de wegvallende bijdragen van het rijk en provincie niet compenseren.

Bij de bezuinigingen zal de kaasschaaf zoveel mogelijk vermeden worden. In november 2011 start de gemeente daarom een procedure voor de selectie van culturele instellingen die vanaf 2013 nog wel of niet meer gefinancierd zullen worden door de gemeente.

In de conceptcultuurvisie worden de uitgangspunten voor dit selectieproces genoemd. Zo kiest Lintmeijer ervoor om een extra accent te leggen op die terreinen waarop Utrecht al sterk is: muziek, jeugdtheater, urban art, cultuureducatie en talentenontwikkeling, kunst in de openbare ruimte en serious gaming. Ook wordt er geld apart gezet voor culturele activiteiten in Leidsche Rijn.

Op 20 september vindt er een raadsinformatieavond plaats over de concept cultuurvisie. (deStadUtrecht.nl)

Volg het nieuws over Utrecht via de tweets van deStadUtrecht.nl

Lees ook:

Één jaar Utrechts college: het cultuurbeleid

Utrechters denken mee over bidbook Culturele Hoofdstad 2018

Zojuist aangetreden wethouder Lintmeijer over cultuur