Dienst Stadswerken wordt geen overheids-NV

De dienst Stadswerken wordt geen overheids-NV. Dat heeft het Utrechts college vorige week besloten. De gladheidsbestrijding, graffitibestrijding en plaagdierbestrijding zullen echter worden aanbesteed.

Het Utrechts college dacht 3 miljoen euro structureel te kunnen bezuinigen door de Dienst Stadswerken te verzelfstandigen tot een overheids-NV. Nader onderzoek laat echter zien dat een groot deel van de verwachte besparingen zullen verdampen door allerlei extra kosten die met de verzelfstandiging gepaard gaan. Bovendien wil het college graag directe invloed behouden op het onderhoud van de openbare ruimte.

De dienst Stadswerken wordt nu 'intern' verzelfstandigd, wat betekent dat de dienst meer vrijheid krijgt om zelfstandig beslissingen te nemen over de eigen bedrijfsvoering. Daarnaast heeft het college besloten om een aantal kleinere of bijkomstige activiteiten uit te besteden.

Nu blijkt dat de externe verzelfstandiging niet doorgaat en de interne verzelfstandiging niet de bezuiniging oplevert die was verwacht, zal het college met een oplossing moeten komen voor de al ingeboekte structurele bezuiniging van 3 miljoen euro. Bij de Voorjaarsnota 2012 zal het college hiervoor voorstellen doen. (deStadUtrecht.nl)

Volg het nieuws over Utrecht via de tweets van deStadUtrecht.nl

Lees ook:

Gemeente Utrecht kan tientallen miljoenen bezuinigen

Medewerkers Stadswerken verrast door aangekondigde verzelfstandiging

Binnen 't uur op pad om 1000 km wegen en paden te bestrooien