Utrecht kiest voor ander grondbeleid

De gemeente Utrecht heeft haar grondbeleid gewijzigd. Was voorheen de inzet om de grond zelf te kopen en bouwrijp te maken, nu is het beleid om als gemeente een meer faciliterende rol te vervullen. Dat staat in de vorige week door de Utrechtse gemeenteraad goedgekeurde Nota Grondbeleid 2012 – 2015.

Nadeel van een actief grondbeleid waarbij de gemeente de grond aankoopt is dat de financiële risico's groter zijn, zeker in economisch slechtere tijden wanneer de grondprijzen dalen. Door nieuwe wet- en regelgeving, met name de Grondexploitatiewet, is het ook niet meer noodzakelijk voor de gemeente om de grond aan te kopen. Deze nieuwe wet uit 2008 biedt de gemeente namelijk meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen op hoe de grond gebruikt wordt. (deStadUtrecht.nl)

Volg het nieuws over Utrecht via de tweets van deStadUtrecht.nl

Lees ook:

Buunk: 'College moet tekorten grondexploitatie sneller aanpakken'

Tegenvallende grondexploitatie bron van zorg

Bouw winkelcentrum Leidsche Rijn twee jaar uitgesteld