'Het weren van vervuilende auto's uit de binnenstad is een effectieve maatregel'

De gemeente Utrecht wil de meest vervuilende personenauto's uit de binnenstad weren om te kunnen voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Een dapper plan vindt Jan Wijmenga, raadslid voor de ChristenUnie in 2009 en 2010 en tot mei dit jaar werkzaam op de afdeling Luchtkwaliteit van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Vallen er extra doden als de Europese normen voor luchtkwaliteit niet worden gehaald?

“Dat kun je niet zo stellen. Voor fijnstof is het verband tussen hogere concentraties en slechtere gezondheid aangetoond. Er is Amerikaans onderzoek waarbij steden met elkaar zijn vergeleken met 10, 20 microgram meer of minder fijnstof in de lucht en dan blijken mensen in steden met een hogere concentratie fijnstof gemiddeld bijvoorbeeld een half jaar eerder dood te gaan. Hier in Utrecht gaat het nu vooral om stikstofdioxide. Daar is het verband met gezondheid alleen bij hele hoge concentraties aangetoond. In Utrecht zitten we op sommige plekken een paar microgram boven de Europese norm voor stikstofdioxide. Om nu met extra maatregelen onder de norm uit te komen is prima, die afspraken moeten we gewoon nakomen, maar dat zal voor de gezondheid niet veel uitmaken. De hoeveelheid fijnstof in de lucht heeft een veel groter effect op de gezondheid van mensen. Utrecht voldoet echter nu al aan de Europese normen voor de hoeveelheid fijnstof in de lucht.”

Krijgt Utrecht te maken met boetes als de Europese normen voor luchtkwaliteit niet worden gehaald?

“Er worden niet gelijk boetes uitgedeeld. Als Nederland niet voldoet aan de Europese normen voor luchtkwaliteit, dan moeten we met een plan komen waaruit blijkt dat we daar zo snel als mogelijk wel aan gaan voldoen. Is dat plan onvoldoende overtuigend, dan gaat de Europese Commissie nadenken over welke stappen ze dan gaat nemen. Een mogelijkheid daarbij is een rechtszaak tegen de Staat. Uiteindelijk kan dat een boete opleveren, maar dat is niet het doel van de Commissie. Het doel is dat landen uiteindelijk voldoen aan de afgesproken normen. De sancties staan dus nog niet vast.”

Zijn de door wethouder Lintmeijer voorgestelde extra maatregelen effectief?

“Ja ,dat denk ik wel. Het weren van oude, sterk vervuilende auto's uit de binnenstad is een effectieve maatregel. In steden wordt namelijk de hoeveelheid stikstofdioxide voor een groot deel veroorzaakt door het verkeer en als je dan weet dat 15 tot 20 procent van de meest vervuilende auto's verantwoordelijk is voor 70 tot 80 procent van de luchtvervuiling, dan is dit een effectieve maatregel. In Duitsland hebben ze al in meer dan 40 steden dit soort milieuzones en blijkt het erg effectief te zijn. Overigens, als je oude dieselauto's zonder roetfilter uit de binnenstad weert, dan heeft dat met name effect op de hoeveelheid fijnstof in de lucht en daarmee op de gezondheid.”

Het betekent wel dat mensen met oude auto's niet meer de binnenstad in kunnen, althans niet met hun auto?

“De gevolgen zijn beperkt. De helft van de mensen komt nu al met de fiets naar de binnenstad en 40 procent met het openbaar vervoer of lopend. Van de 10 procent die met de auto naar de binnenstad gaat, schat ik dat zo'n 15 procent een auto heeft die straks niet meer de binnenstad in mag. Je kunt je bovendien afvragen of mensen met een goedkope, oude auto snel naar de binnenstad gaan gezien de hoge parkeertarieven. Voor bewoners met een oude auto moet je wel een goede regeling treffen. Ik begreep dat dat ook het plan van het college is.”

In Amsterdam hebben ze het enkele jaren geleden ook geprobeerd, maar daar is het toen niet gelukt?

“Het probleem is dat er wel afspraken tussen Rijk en gemeenten zijn om vrachtauto's en bestelauto's uit de binnenstad te weren maar zo’n convenant is er nog niet voor personenauto's. Je hebt bijvoorbeeld speciale borden nodig en het rijk moet kentekengegevens leveren zodat de oude personenauto's er door de scanauto uitgepikt kunnen worden. Toenmalig minister Eurlings weigerde die gegevens te leveren waardoor het in Amsterdam niet is gelukt. Mogelijk wil wethouder Lintmeijer met zijn maatregel een knuppel in het hoenderhok gooien om een discussie los te maken over het weren van vervuilende personenauto's uit de binnenstad.” (deStadUtrecht.nl – Mario Gibbels)

Volg het nieuws over Utrecht via de tweets van deStadUtrecht.nl

Lees ook:

Utrecht gaat 'vieze diesels' uit binnenstad weren

Concentratie NO2 in de lucht daalt niet sterk genoeg

Utrecht zet scanauto in om vieze vrachtauto's uit de binnenstad te weren